00:41   Středa 26.února 2020   Svátek má Dorota   

Trh práce a politika zaměstnanosti

Předmět siroce vyuzívá poznatků a vědomostí posluchačů získaných v průběhu studia předchozích kursů a dává jim i značný prostor pro samostatnou odbornou práci. Cílem předmětu je, aby posluchači získali ucelený přehled o politice pracovního trhu, o vztahu teorie a praxe politiky pracovního trhu a o jeho významu v rámci makroekonomické politiky. Předmět je ukončen zkouskou. Předpokladem pro připustění ke zkousce je úspěsná prezentace a obhajoba seminární práce v rámci seminářů během semestru. Posluchači seminární práce zpracovávají v rozsahu 4-6 stran na velmi úzce specifikovaná témata podle vlastního zájmu a výběru (po konzultaci s vyučujícím) vázící se k právě přednásenému tématu. Forma zkousky: písemný test a ústní část.


Literatura

- Jírová, Hana. Trh práce a politika zaměstnanosti. Vyd. 1. V Praze : Vysoká skola ekonomická v Praze, 1999. 95 s. Bibliografie: s. 95. - Poznámky. ISBN 80-7079-635-9
- Winkler, Jiří - Wildmannová, Mirka. Evropské pracovní trhy a průmyslové vztahy. 1. vydání. Brno : PC DIR, 1998. 107 s.

- Základní ukazatele hospodářského vývoje ČR - souhrnná tabulka
Martin & Co