01:40   Úterý 21.září 2021  
Warning: Use of undefined constant z - assumed 'z' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/79035/virtual/www/domains/myop.martinandco.eu/vrch.php on line 456

Warning: Use of undefined constant L - assumed 'L' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/79035/virtual/www/domains/myop.martinandco.eu/vrch.php on line 457
Svátek má Matouš   

Psychologie

V tomto odkazu neleznete pár typů a zajímavostí, ke kterým jsme se dostali při studiu Psychologie:

Anotace

Psychologie pro ekonomy (PHPCHE) Cílem výuky je uvést studenty do problematiky psychologického myšlení a tak přispět ke kultivovanému řešení problémů jejich budoucí profesní kompetence, k efektivnímu způsobu využívání odborných psychologických služeb a expertíz. V osobnostně akcentovaném rozvrhu látky poskytnout studentům návod pro uspořádání poznatků o člověku, pro začlenění informací o člověku do širších přírodních a kulturních souvislostí a dále naučit se porozumět prožitkovému světu sebe sama a druhých lidí. Získat dovednost analyzovat a chápat lidskou aktivitu, orientovat se v motivech jednání lidí, zvládat zátěžové situace. Kurz je členěn do 14 kapitol: - Úvod do základů psychologie osobnosti, 2. Lidská fylogeneze a ontogeneze, 3. Člověk a příroda. Člověk a kultura, 4. Vnitřní obraz osobnosti, 5. Vnější obraz osobnosti, 6. Motivace lidského chování, 7. Biologická osobnostní dynamika, 8. Dynamická rovnováha člověka, 9. Výkonové možnosti člověka, 10. Člověk a jeho orientace ve světě, 11. Ontogeneze lidské psychiky, 12. Metody poznávání člověka, 13. Patologie duševního života, 14. Zdroje lidského zdraví. Získané poznatky jsou dále rozvíjeny v předmětech: Rozvoj sociálních a manažerských dovedností, Rétorika a společenský protokol, Rozvoj obchodních dovedností. Obsah kurzu je poznatkovým východiskem pro další kurzy: Management, Řízení lidských zdrojů, Marketing a rozšiřuje poznatky o člověku dalších společensko-vědních oborů sociologie, politologie, filozofie. Podmínky připuštění ke zkoušce: aktivní účast na seminářích (70%) a zpracování seminární práce. Forma zkoušky: písemná a ústní


- Stres

Doporučení:
kniha - Člověk - psychosomatická bytost, kterou napsala Božena Buchtová a kol.Martin & Co